Bar-club "Golden" es per a gent amb punts de vista liberals, un pensament poc comú a la societat Letona.

Horari 10.12.2005. - 31.07.2019.

Festa de cloenda

Preu déntrada i normes

El Preu de l'entrada els 5 EUR divendres i dissabtes de 23:00 a 4:45. Abans i desprès d'aquestes hores l'entrada es gratis!
Bar-club "Golden" esta legalment representat per Ltd. "Baltic sun" (Numero de registre 50003753101)

"Golden" es accessible des de els 18+

Com trobar-nos

Bar-club "Golden" esta localitzat a Riga, 33/35 Carrer Ģertrūdes (Ģertrūdes iela 33/35), LV—1011, Letonia, Unió Europea.
Email: wow@mygoldenclub.com
Teléfono: +371 25 50 50 50